Democracy Agency

Inspiratie

#overheid #uitdagen #takeover #verbeteringsplan

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing

Alleen symbolisch opgenomen in de Gemeentewet

Overheidstaken aan bewoners overdragen

Online tool ‘Ken je inwoner’ helpt je met bottom-up benadering

De stemmodule: OpenStad versus CitizenLab

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing