Democracy Agency

Inspiratie

#democratie #gemeente #politiek #themastemmen

Democratisch experiment bij gemeente Den Haag

Den Haag eerste gemeente in Nederland met deze proef

Stemmen op thema’s in plaats van op kandidaten van politieke partijen

‘Er is nog een wereld te winnen voor participatie’

Communicatieadviseur energietransitie

Democratic experiment in the city of The Hague

Adviseur Inwoners- en Overheidsparticipatie

‘Start voor de start bij digitale participatie’

Met dank aan https://unsplash.com/@brookecagle

Communicatieadviseur met participatie-ervaring

Communicatieadviseur Proeftuin Aardgasvrij

Democratisch experiment bij gemeente Den Haag

‘De kloof tussen inwoners en gemeente is te groot’

Wat is het geheim achter dit participatie-succesverhaal?

Online tool ‘Ken je inwoner’ helpt je met bottom-up benadering

De stemmodule: OpenStad versus CitizenLab

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing