Kennisbank, laat onderaan de pagina je tips achter

Ontvang en deel kennis

Burgerberaad

Bureau burgerberaad

Burgerberaad, democratie voor de 21ste eeuw. Powerpoint over hoe een burgerberaad de democratie en betrokkenheid van burgers kan versterken.

Ga naar artikel

Burgermacht op eigen kracht verkenning ontwikkelingen burgerparticipatie

https://www.scp.nl/

Sociaal en Cultureel Planbureau

Dit document noemt de belangrijkste ontwikkelingen in burgerparticipatie, participatiedoelstellingen en participatievernieuwing in Nederland.

Ga naar artikel

De Pragmatiek Van Burgerparticipatie

Maurice Specht

Hoe burgers omgaan met complexe vraagstukken omtrent veiligheid, leefbaarheid en stedelijke ontwikkeling in drie Europese steden.

Ga naar artikel

Democratie en de kloof tussen discours en praktijk burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau

https://www.academiapress.be/nl

Federaal Wetenschapbeleid

In dit boek wordt onderzocht hoe de band tussen politieke participatie, kwaliteit van het bestuur en politiek vertrouwen eruit ziet.

Ga naar artikel

Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming

https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/default.aspx

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Dit rapport richt zich specifiek op aanbevelingen rond participatieprocessen met burgers bij visievorming door de rijksoverheid.

Ga naar artikel

Van Macht naar Massa. Burgerparticipatie op het lokale niveau

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:146435

Institut de sciences politiques Louvain-Europe

Dit artikel onderzoekt de houding van lokale partijafdelingen ten opzichte van burgerparticipatie.

Ga naar artikel

Voorbeelden van fysieke participatie

Tilburg University

Ostaaijen, J, Wagenaar,C en Kloos, L.

Aanbevelingen voor een handreiking meervoudige democratie.

Ga naar artikel

Voorwaarden voor de inrichting van burgerparticipatie raadplegen en meebeslissen

Theo Veltman

Overwegingen bij de inrichting van burgerparticipatie: een soort checklist.

Ga naar artikel

Vormen van burgerparticipatie inventarisatie en evaluatie

Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. Dr. M. Leyenaar

In opdracht van het ministerie heeft onderzoek plaatsgevonden naar burgerparticipatie, met specifieke aandacht voor burgerfora.

Ga naar artikel

(Digitale) Inclusie

https://vng.nl/artikelen/vng-realisatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Dit artikel gaat over de verschillende aspecten van (digitale) inclusieve dienstverlening in gemeenten, inclusief uitleg, beleid, wetgeving etc.

Ga naar artikel

Burgerschap In De Online Wereld

Universiteit Utrecht

Bart Gulden

Digitale dynamiek op e-participatie tools tussen spraakzame burgers en toeziende bestuurders.

Ga naar artikel

De Toegevoegde waarde van online participatie in de ruimtelijke planvorming

Universiteit Utrecht

Tirza Huisingh

Dit artikel onderzoekt de waarde van e-participatie in Nederlandse ruimtelijke planvorming, benadrukkend dat het vooral verschillen verheldert.

Ga naar artikel

Digitale burgerparticipatie tijdens Covid 19

Radboud University Nijmegen

Jacco ter Horst

Een onderzoek naar de rol van digitale burgerparticipatie in het ruimtelijk domein in tijden van maatregelen tegen Covid-19.

Ga naar artikel

Do’s En Don’ts van sociale media bij participatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Advies gebaseerd op de kennis van de directie Participatie van en de ervaring met de inzet van sociale media bij participatie.

Ga naar artikel

Een gids voor lokale overheden over digitale participatie

ICTU en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie

Anne de Zeeuw

Een gids voor lokale overheden over het succesvol implementeren van digitale participatie-instrumenten.

Ga naar artikel

Een onderzoek naar de barrières van E-Participatie in gemeenten

Universiteit Utrecht

Ankie Hermans

Dit artikel onderzoekt institutionele barrières voor e-participatie, inclusief negatieve attitudes en onbekendheid binnen organisaties.

Ga naar artikel

Eerste Hulp bij digitale participatie

Virtueel Groningen

Hier lees je welke tools geschikt zijn voor welke vorm van online participatie. Ook vind je informatie en praktische tips.

Ga naar artikel

Participatie 2.0

Universiteit Twente

Mathijs Willem Lucas Glass

Een onderzoek naar de ervaringen en percepties van gemeenten in Nederland met het toepassen van e-Participatie.

Ga naar artikel

Factoren van invloed op E-Participatie adoptie gemeenten

Erasmus Universiteit Rotterdam

B.J.C.E Suijker

Een masterscriptie mixed-methods onderzoek naar factoren van invloed op e-participatie adoptie door Nederlandse gemeenten.

Ga naar artikel

Inspiratiegids Digitale Participatie

Democratie in Actie

Arnout Ponsioen, Linda de Veen, Ton Baetens en Kevin Willemsen.

Deze gids biedt praktische tips, best practices en digitale tools voor verbeterde participatie op verschillende niveaus.

Ga naar artikel

Kansen en dilemmas van digitale democratie

Rathenau instituut

Arthur Edwards en Dennis de Kool

Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?

Ga naar artikel

PBLQ whitepaper canvas business modellering in de publieke sector

https://pblq.nl/

René s’Jacob en Tim Aarts.

Het artikel pleit voor een publieke sector variant van het Business Model Canvas.

Ga naar artikel

Uitleg Think! App

VPNG

Participatie app uitleg.

Ga naar artikel

Autocipatieladder en achterkant van Participatieladder

https://vng.nl/

Joop Hofman

Een kort essay over wat precies bewonersparticipatie inhoudt, waarbij de auteur aandacht besteed aan motieven, de participatieladder, zeggenschap etc.

Ga naar artikel

Burgerparticipatie en vertrouwen

Onderzoekscentrum Drechtsteden

Drs. J.M.A. Schalk

Op welke manier kan de lokale overheid het vertrouwen van burgers winnen?

Ga naar artikel

Burgerparticipatie in beleidsvorming

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Lieke Dreijerink, Hanneke Kruize en Irene van Kamp

De resultaten van een algemene review van de wetenschappelijke literatuur naar de rol van burgerparticipatie in (milieu) beleidsvorming beschreven.

Ga naar artikel

Burgers in de lokale politiek

ProDemos

Britt Peeters

Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie.

Ga naar artikel

Burgers en hun landschap burgerparticipatie

Alterra

Rosalie van Dam, Irini Salverda, Roel During en Martijn Duineveld

Deze publicatie onderzoekt de drijfveren achter burgerinitiatieven, waarbij zorgen over de toekomst de belangrijkste motivatie vormen.

Ga naar artikel

Checklist Burgerparticipatie

https://www.oecd.org/

De OESO heeft deze gids ontwikkeld in het kader van een samenwerkingsproject met het Directoraatgeneraal Regionaal beleid van de Europese Commissie.

Ga naar artikel

Checklist Interactieve Beleidsvorming

XPIN

Joran Baeten

Succesfactoren en valkuilen van interactieve beleidsvorming.

Ga naar artikel

Heb je een tip? Onze redactie leest graag mee!

Contact

Het idee van deze community is dat we allemaal onze kennis met elkaar delen. Heb je iets gezien waarvan je denkt dat het participatie-collega’s kan helpen? Laat het dan zeker weten.

Democracy Agency Community Participatie Experts

Klanten van Democracy Agency

 • Provincie Zuid-Holland

 • Provincie Noord-Holland

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Westland

 • Participatieplatform OpenStad

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Emmen

 • Woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Woningbouwcorporatie Woonkracht10

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Den Haag