Kennisbank, laat onderaan de pagina je tips achter

Ontvang en deel kennis

Burgerberaad

Ga naar artikel

Burgermacht op eigen kracht verkenning ontwikkelingen burgerparticipatie

Ga naar artikel

De Pragmatiek Van Burgerparticipatie

Ga naar artikel

Democratie en de kloof tussen discours en praktijk burgerparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid op het lokale niveau

Ga naar artikel

Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming

Ga naar artikel

Van Macht naar Massa. Burgerparticipatie op het lokale niveau

Ga naar artikel

Voorbeelden van fysieke participatie

Ga naar artikel

Voorwaarden voor de inrichting van burgerparticipatie raadplegen en meebeslissen

Ga naar artikel

Vormen van burgerparticipatie inventarisatie en evaluatie

Ga naar artikel

(Digitale) Inclusie

Ga naar artikel

Burgerschap In De Online Wereld

Ga naar artikel

De Toegevoegde waarde van online participatie in de ruimtelijke planvorming

Ga naar artikel

Digitale burgerparticipatie tijdens Covid 19

Ga naar artikel

Dos En Donts van sociale media bij participatie

Ga naar artikel

Een gids voor lokale overheden over digitale participatie

Ga naar artikel

Een onderzoek naar de barrières van EParticipatie in gemeenten

Ga naar artikel

Eerste Hulp bij digitale participatie

Ga naar artikel

Ervaringen en percepties van gemeenten in Nederland met het toepassen van Eparticipatie

Ga naar artikel

Factoren van invloed op E-Participatie adoptie gemeenten

Ga naar artikel

Inspiratiegids Digitale Participatie

Ga naar artikel

Kansen en dilemmas van digitale democratie

Ga naar artikel

PBLQ whitepaper canvas business modellering in de publieke sector

Ga naar artikel

Uitleg Think! App

Ga naar artikel

Autocipatieladder en achterkant van Participatieladder

Ga naar artikel

Burgerparticipatie en vertrouwen

Ga naar artikel

Burgerparticipatie in beleidsvorming

Ga naar artikel

Burgers in de lokale politiek

Ga naar artikel

Burgers en hun landschap burgerparticipatie

Ga naar artikel

Checklist Burgerparticipatie

Ga naar artikel

Checklist Interactieve Beleidsvorming

Ga naar artikel

Heb je een tip? Onze redactie leest graag mee!

Contact

Het idee van deze community is dat we allemaal onze kennis met elkaar delen. Heb je iets gezien waarvan je denkt dat het participatie-collega’s kan helpen? Laat het dan zeker weten.

Democracy Agency Community Participatie Experts