Senior Omgevingsmanager MIRT OVAH Amsterdam

Amsterdam
Reageer voor 18 december 2023
32-36 uur p/w
onbepaald per uur

Deze opdracht is verlopen, reageren kan niet meer.

Opdrachtomschrijving

Als senior omgevingsmanager stuur je een team met projectleiders een uitvoerend omgevingsmanager en specialisten aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure, het organiseren van participatie en het opleveren van bijbehorende producten zoals de notitie reikwijdte en detailniveau, plan-MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp. Deze producten vormen de basis voor de integrale producten, inspraak en formele besluitvorming door het bevoegde gezag(en) in ruimtelijke procedures.

De producten waarlangs we het proces organiseren en structureren zijn de volgende:

Formele producten:

 • Startdocument.
 • Startbeslissing
 • Samenwerkingsovereenkomst voor de Verkenningsfase tussen de betrokken partijen
 • Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • MER
 • Ontwerp Structuurvisie
 • Structuurvisie
 • Besluit voorkeursalternatief
 • Bestuursovereenkomst waarin opgenomen afspraken over bekostiging, risicoverdeling, bevoegd gezag, projectbesluit, toekomstige beheerders, marktpartijen en mogelijk ook over projectgerelateerde woningbouw.

Inhoudelijke en procesmatige producten:

 • Plan van Aanpak
 • Probleemanalyse
 • Nota van Uitgangspunten
 • Longlist mogelijke oplossingsrichtingen
 • Beoordelingskader
 • Concept of Operations (op hoofdlijn

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van stakeholderanalyses;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een aanpak en uitvoering geven aan strategisch omgevingsmanagement (deeluitwerking van het overall projectplan);
 • Je organiseert de participatie tussen de projectorganisatie en de stakeholders;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure uit;
 • Je initieert, onderhoudt en bewaakt de eisen en afspraken met de stakeholders om te komen tot een effectieven samenwerking;
 • Je zorgt voor het opstellen en opleveren van de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD), plan MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp op;
 • Je signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak van en de reputatie van het project en de betrokken organisaties, én signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie;
 • Verder coördineer je de werkzaamheden binnen het omgevingsteam;
 • Je werkt nauw samen met de manager communicatie.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Duur
Startdatum: 02-01-2024
Einddatum: 01-01-2025

Verlenging
Ja mogelijk.

Aantal uur per week
32-36 uur.

Werkdagen
In overleg

Mooie opdracht
Detachering

Honorarium
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Opleiding niveau
WO

Regio
Amsterdam

CV vereisten
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4’tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Geef in maximaal 1 A4 aan waarom u de meest geschikte bent voor deze opdracht.

Planning
Sluiting 18 december 2023.

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.