Projectleider participatie-implementatie in Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn
Democratisering
32 tot 36 uur uur p/w
onbepaald per uur

Deze opdracht is verlopen, reageren kan niet meer.

Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
“Iedereen aan zet”, dat is het nieuwe participatiekader van de gemeenteraad. Hiermee vergroten we de samenwerking, participatie en zeggenschap met inwoners, organisaties en creëren we gezamenlijke ambities. Jij gaat deze aanpak een structurele plaats geven in onze organisatie, onderdeel maken van ons DNA.

Wat ga je doen?
Als projectleider participatie ben je de aanjager van het werken volgens het participatiekader ‘Iedereen aan zet’ en het 7 stappenplan. Onze ambitie is dat participatie een structurele manier van werken wordt, onderdeel van onze DNA.

Je werkt hiervoor nauw samen met teamleiders, inhoudelijke collega’s en communicatieadviseurs aan het verder professionaliseren van participatie binnen de organisatie. De verantwoordelijkheid van het daadwerkelijk uitvoeren van participatietrajecten blijft binnen de lijn liggen.

Participatie sterker verankeren in de organisatie

Om dit project te kunnen realiseren is het van belang dat je ervaring hebt met het implementeren van nieuw beleid bij een overheidsorganisatie. Denk hierbij aan afstemmen met college, raad en organisatie over hoe we participatie volgens het kader doen, wie we waneer moeten betrekken en hoe de rollen verdeeld zijn. Zodat vanuit het kader op een uniforme en transparante manier gewerkt wordt. Een voorbeeld hiervan is zorgen dat er een startnotitie komt richting de raad, waarin een spoorboekje participatie wordt vastgelegd. Hiernaast kijk je ook naar welke middelen ingezet kunnen worden en op welke termijn de doelen bereikt moeten zijn. Met het opzetten van een participatiepool zorg je voor hulptroepen voor het opzetten van een goed participatietraject. Deze medewerkers fungeren als vraagbaak en voor hulp en advies bij het opstellen van een participatie-aanpak.

Opleiding en training

Uiteindelijk moet participatie in de haarvaten van de organisatie terecht komen en in ons DNA gaan zitten. Om dit te bereiken is trainen, opleiden en kennis delen essentieel. Je regelt training en opleiding voor het bestuur en organisatie en zorgt voor de borging van in- en externe kennisdeling. Dit doe je in nauwe samenwerking met team communicatie, een advies & facilitators pool, kinder- en jongerenparticipatie en online participatie.

Ontwikkeling en effectieve inzet van on- en offline middelen

Om mensen intern en extern mensen te helpen met het opzetten van participatietrajecten is het nodig dat we middelen ontwikkelen en zorgen voor een effectieve inzet daarvan. Denk hierbij aan E-participatie als communicatiemiddel binnen participatietrajecten en toolboxen als hulp om vorm te geven.  Dit pak je op in samenwerking met de communicatieadviseurs en het webteam.

Waar ga je dat doen?
Vanuit het team Communicatie opereer je (evt. samen met de adviseurs participatie) door de gehele organisatie én daar buiten. Naast een focus op de organisatie weet je ook wat er speelt in de diverse kernen van onze gemeente. Participatie vraagt immers om een goed samenspel tussen de verschillende partners. Onder andere grote complexe opgaven in het fysieke domein, de invoering van de Omgevingswet en gebiedsgericht werken maken participatie belangrijker dan ooit.

Mooie opdracht
ZZP/detachering

Honorarium
geen maximumbedrag
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Duur
12 maanden

Optie tot verlenging
mogelijk

Uren per week
32 en 36 uur

Opleidingsniveau
HBO

Regio
Zuid-Holland

Werkwijze
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Hybride werken is mogelijk

Verloopt op
Vrijdag 29 september 2023 9:00 uur

CV
Maximaal 5 pagina’s

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op uur tot donderdag 7 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.