Beleidsmedewerker/casemanager Ruimtelijke Ordening (Omgevingsrecht) Midden-Delfland

Midden-Delfland
Reageer voor 6 mei
16-32 uur p/w
geen maximum per uur

Opdracht

De gemeente Utrecht heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 de programmatische aanpak van de Kanaalstraat/Damstraat & Amsterdamsestraatweg geprioriteerd.

Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar twee communicatieadviseurs. Een adviseur voor de gebiedscommunicatie Kanaalstraat/Damstraat en een adviseur voor de gebiedscommunicatie van de Amsterdamsestraatweg. In een gesprek kijken we graag welk gebied het beste aansluit.

Kanaalstraat/Damstraat
Vanuit de integrale programma aanpak werkt de gemeente in de Kanaalstraat/Damstraat aan:
• Een multiculturele buurt met ruimte voor álle bewoners en ondernemers;
• Een winkelgebied met winkels en horeca voor buurt, stad en land;
• Een schone, duurzame en kwalitatieve uitstraling en inrichting;
• Een bereikbaar en veilig gebied voor fiets, auto, OV en voetganger;
• Een plek waar het veilig, ontspannen en gezond wonen, opgroeien en ondernemen is.
Dit programma heeft vier inhoudelijke pijlers: sociale veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en jeugd en samenleving. De inhoudelijke pijlers worden ondersteund door een pijler ‘communicatie, participatie en alliantievorming’. Voor de pijler ‘communicatie, participatie en alliantievorming’ zoeken we een hands-on communicatieadviseur. Amsterdamsestraatweg Vanuit de integrale programma aanpak werkt de gemeente in de Amsterdamsestraatweg aan:
• Een vernieuwde openbare ruimte met verbeterde verkeersveiligheid en aantrekkelijke uitstraling;
• Een aantrekkelijk en krachtig winkelgebied;
• Een plek waar het veilig, ontspannen en gezond wonen en ondernemen.
Dit programma heeft drie inhoudelijke pijlers: sociale veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. De inhoudelijke pijlers worden ondersteund door een pijler ‘communicatie, participatie en alliantievorming’. Ook voor dit gebied zoeken we een communicatieadviseur voor de pijlers ‘communicatie, participatie en alliantievorming’.

Je taken zijn:
Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het opbouwen van de positionering van het
programma en het desbetreffende gebied (Kanaalstraat/Damstraat of Amsterdamsestraatweg). Je zorgt voor een strategie en infrastructuur voor de programmacommunicatie. Dit doe je in nauwe
afstemming met het programmateam, de betrokken communicatieadviseurs van de herinrichting, het
wijkbureau, gemeentelijke afdeling Openbare Orde en Veiligheid, het ‘zusterprogramma’
Kanaalstraat/Damstraat of Amsterdamsestraatweg en bestuurscommunicatie. Je hebt daarbij voeling
met en oog voor de bewoners en ondernemers van het gebied.

Concreet betekent dit:
• Geeft samen met de alliantiemanager vorm aan positionering en alliantievorming met een
brede groep van belanghebbenden (ondernemers, bewoners, vastgoedeigenaren,
wijkorganisaties en gemeente);
• Onderhoudt daartoe een relevant netwerk in het desbetreffende gebied;
• Stelt een strategisch communicatieplan voor het programma in samenwerking met de
gemeentelijk communicatieadviseur van het programma;
• Werkt het strategisch communicatieplan uit in een operationeel communicatieplan inclusief
een communicatieagenda voor het programma van het gebied;
• Geeft uitvoering aan het communicatieplan en als onderdeel daarvan, waar nodig, mogelijk
en/of relevant voor momenten met pers, bestuur en netwerken;
• Bouwt aan een communicatieve infrastructuur met duidelijke boodschap en inzet van
communicatiekanalen zoals social media;
• Zorgt voor en begeleidt participatietrajecten in het kader van het programma van de Kanaalstraat/Damstraat, zoals de herinrichting van het Moskeeplein, de Horeca-pilot, gedragsregels voor de Kanaalstraat-Damstraat, en herijking van de Buurtvisie of voor de Amsterdamsestraatweg: de herontwikkeling van de Julianaschool (afhankelijk voor welk
gebied je ingezet wordt);
• Maakt specifieke communicatieplannen bijvoorbeeld voor feestelijke momenten;
• Zorgt voor placemaking voor het pand Damstraat 11 of Amsterdamsestraatweg 210 als
uitvalsbasis voor het programma met bijbehorend plan voor bemensing en programmering
van activiteiten;
• Ondersteunt en jaagt aan als het gaat om agendering van het programma aan relevante tafels;
• Haalt actief informatie op bij alle programmateamleden en in de wijk om de interne en externe communicatieagenda te vullen en richting te geven;
• Is lid van programmateam van het gebied en vormt een netwerk met betrokken
communicatieadviseurs van onder andere Openbare Orde en Veiligheid, de wijk en andere
programmateams;
• Adviseert gevraagd en ongevraagd de leden van het programmateam over
communicatiestrategie en – uitvoering;
• Rapporteert aan de programmamanager.

Halfjaarlijks plan van aanpak
De communicatieadviseur maakt halfjaarlijks een plan van aanpak waarin in grote lijnen de
werkzaamheden en ijkmomenten worden opgenomen. Dit Plan van Aanpak wordt geagendeerd in het
programmateam van het gebied. De communicatieadviseur heeft periodiek overleg met onder andere de programmamanager, de alliantiemanager, de vastgoedregisseur en de trekkers van de verschillende pijlers.

Mooie opdracht
ZZP/detachering

Honorarium
Maximaal 90 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Duur
 Z.s.m. voor 12 maanden.

Optie tot verlenging
Ja

Uren per week
12 uur

Opleidingsniveau
HBO

Regio
Utrecht

Verloopt op
6 mei 2024

CV
Maximaal 5 pagina’s

Planning
Gesprekken zijn gepland in de week van 6 mei. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.