Aan de slag

Procesontwerp

Waarom participatie?

Zonder betrokkenheid van de eindgebruiker lukt het vaak niet om tot gedragen beslissingen te komen. Dan lopen processen vast. Dat voorkomen we door op de juiste manier te participeren. Want als je de processen niet goed inricht, werkt de participatie echt niet.

Hoe doen we dat?

De organisatie en de buitenwereld zijn als twee zijden van dezelfde hand. Niet los van elkaar te zien. Intern bekijken welke ruimte er is. Extern gaat het erom die ruimte samen in te vullen.

Binnen = Buiten© Participatiemodel

Hoe participatie Binnen = Buiten© de organisatie elkaar versterken

Participatie is belangrijk voor iedereen. Het geeft ons het gevoel dat we gezien en gehoord worden, en dat we mee kunnen doen aan beslissingen die ons leven beïnvloeden. Maar hoe zorg je ervoor dat participatie succesvol is?

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© biedt een antwoord op deze vraag. Dit model is gebaseerd op de filosofie dat hoe beter je jezelf begrijpt, hoe beter je de ander begrijpt. Dat geldt voor personen, maar ook voor organisaties.

Interne participatie en externe participatie

Interne participatie is het proces waarbij medewerkers van een organisatie betrokken worden bij beslissingen en processen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van overleg, medezeggenschap of participatieraden. Externe participatie is het proces waarbij inwoners, partners en andere stakeholders betrokken worden bij beslissingen en processen. Dit kan ook op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van enquêtes, workshops of burgerpanels.

Binnen = Buiten

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© gaat ervan uit dat interne en externe participatie twee zijden van dezelfde medaille zijn. Hoe beter je in de eigen organisatie met elkaar omgaat, hoe beter je dat buiten de organisatie ook kunt doen. Dit betekent dat organisaties moeten investeren in interne participatie. Door medewerkers te betrekken bij beslissingen en processen, leren ze elkaar beter kennen en begrijpen. Dit helpt hen om ook buiten de organisatie beter met anderen om te gaan.

Concreet

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© wordt in de praktijk toegepast door middel van verschillende methoden en tools. We werken bijvoorbeeld met verschillende leefstijlprofielen om erachter te komen hoe medewerkers en stakeholders in elkaar zitten.

Deze informatie gebruiken we om participatieprocessen te ontwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van alle participanten. Zo zorgen we ervoor dat participatie succesvol is en dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Voor wie?

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© is geschikt voor alle organisaties die participatie willen verbeteren. Het is een effectief model dat tot betere beslissingen en een sterkere gemeenschap kan leiden.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons Binnen = Buiten Participatiemodel©? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over hoe we participatie binnen en buiten je organisatie kunnen verbeteren. (Klik op de afbeelding voor een grotere weergave).

Op weg naar participatie in 4 stappen

We organiseren (online) sessies met het hele team, zodat we tot gedragen plannen komen. De neuzen dezelfde kant op. Dat bereiken we stap voor stap.

Bepaal je interne kaders

9 Van de 10 keer wordt deze stap overgeslagen. Maar interne betrokkenheid is misschien wel de belangrijkste stap als het gaat om goede participatieprocessen vormgeven. We bekijken eerst intern wat de kaders zijn. Wie zijn er intern betrokken en welke rol hebben zij?

Bepaal je doelen

Wat wil je extern eigenlijk bereiken? Waarom wil je de buitenwereld betrekken? Wat moeten anderen weten? En wat wil je van hen weten? Al deze vragen beantwoorden we samen in deze stap. Zo komen we tot gedragen uitgangspunten in het team.

Maak jouw plan

Vaak zijn (online) participatietools zoals OpenStad al gekocht, voordat de plannen op papier staan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want in deze stap maken we samen een plan van aanpak. Daarin bekijken we wat ervoor nodig is om succesvol te zijn. Inclusief welke (online) participatietools.

Tijd om te starten

Betrek je eindgebruikers bij het vormgeven van het participatietraject. Is er genoeg ruimte, begin dan in een vroeg stadium met het betrekken van je doelgroepen. Hoe je begint is van groot belang voor het slagen van je participatie. Ook daarbij helpen we je op weg.

Jasper van Laar

Hoe kan ik je helpen?

Waarop letten bij (digitale) participatie?

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing

In welk stadium zit je?

Laat het ons weten

 • Nog helemaal niet begonnen?
 • Misschien al een online tool in huis gehaald?
 • Of ligt dat plan van aanpak er al?

Blijf op de hoogte

‘Niemand zit écht in een bubbel’ 

Bijna 100 mln euro voor participatieve begroting in Parijs

Hoe maak ik een goede participatieverordening?

De visie van projectmanager democratisering Chaheed Chekhchar van gemeente Amsterdam

Meest gestelde vragen over digitale participatie

Staat jouw vraag er niet tussen?

Contact

Klanten van Democracy Agency

 • Provincie Zuid-Holland

 • Provincie Noord-Holland

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Westland

 • Participatieplatform OpenStad

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Emmen

 • Woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Woningbouwcorporatie Woonkracht10

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Den Haag

#participatie #binnenbuiten #democratie #model

Binnen = Buiten Participatiemodel©

Participatie binnen en buiten de organisatie: twee zijden van dezelfde medaille.

Beter jezelf begrijpen, betekent beter de ander begrijpen.

‘Niemand zit écht in een bubbel’ 

Bijna 100 mln euro voor participatieve begroting in Parijs

Hoe maak ik een goede participatieverordening?

De visie van projectmanager democratisering Chaheed Chekhchar van gemeente Amsterdam

Omgevingsvergunning nodig? Laat ons helpen met je participatie.

Binnen = Buiten Participatiemodel©

Zorgzame Buurt Kraaihoek brengt verandering

‘Buurtbegrotingen: goed voorbereid aan de slag’

‘Schijnparticipatie maakt meer kapot dan je lief is’

Een marketingmodel als participatiestrategie?

Jasper van Laar

‘Gooi het model om en laat inwoners meebeslissen’

‘Er is nog een wereld te winnen voor participatie’

Democratic experiment in the city of The Hague

‘Start voor de start bij digitale participatie’

Democratisch experiment bij gemeente Den Haag

‘De kloof tussen inwoners en gemeente is te groot’

Wat is het geheim achter dit participatie-succesverhaal?

Online tool ‘Ken je inwoner’ helpt je met bottom-up benadering

De stemmodule: OpenStad versus CitizenLab

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing