Aan de slag

Thema’s

Van energietransitie tot burgerbegroting

De energietransitie behoeft een andere participatie-aanpak dan een buurtbegroting. En bij het betrekken van eigen medewerkers bij besluitvorming is het weer een heel ander verhaal.

Eigen aanpak

Hieronder staan vier belangrijke thema’s. Die lijst is allesbehalve compleet. Ook de volgende onderwerpen vragen om een eigen aanpak: buurtbegroting, crisissituatie, sociaal domein, toekomstvisie, identiteit, branding, mobiliteit, eigen medewerkers betrekken en agendabepaling voor beleidsmakers.

Omgevingswet

Door de aanstaande Omgevingswet gaan we op een andere manier werken en bewoners bij besluitvorming betrekken. Deze wet vraagt van overheden om meer uit te besteden als het gaat om participatie. We ondersteunen de bewoners, ondernemers en anderen daarbij.

Openbare ruimte

Niets mooier dan buren die met elkaar hun eigen buurten verbeteren. Maar hoe ga je ermee om dat niemand voor de eigen voordeur een afvalcontainer of bushalte wil? En dat terwijl bijna iedereen die wel dicht bij hun woning wil hebben.

Energietransitie

Dit thema is eigenlijk te groot als containerbegrip. Omdat hierin al veel vastligt, is het belangrijk voorzichtig te zijn met te grote beloften.

Stedenbouwkunde

Een stedenbouwkundig project, zoals het maken van een verdichtingsvisie of een nota ruimtelijke kwaliteit, behoeft hoog-over-participatie. Kwalitatief gaat dat met steekproefgesprekken bij een juiste afspiegeling van je totale doelgroep. Kwantitatief kan dat met een interactieve enquête. Elementen van gamification inzetten werkt hier ook vaak goed bij.

Jasper van Laar

Hoe kan ik je helpen?

Meest gestelde vragen over digitale participatie

Staat jouw vraag er niet tussen?

Contact

Klanten van Democracy Agency

 • Provincie Zuid-Holland

 • Provincie Noord-Holland

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Westland

 • Participatieplatform OpenStad

 • Gemeente Hardenberg

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Emmen

 • Woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen

 • Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Woningbouwcorporatie Woonkracht10

 • Gemeente Amersfoort

 • Gemeente Den Haag