Binnen = Buiten Participatiemodel©

Hoe participatie binnen en buiten© de organisatie elkaar versterken

Participatie is belangrijk voor iedereen. Het geeft ons het gevoel dat we gezien en gehoord worden, en dat we mee kunnen doen aan beslissingen die ons leven beïnvloeden. Maar hoe zorg je ervoor dat participatie succesvol is?

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© biedt een antwoord op deze vraag. Dit model is gebaseerd op de filosofie dat hoe beter je jezelf begrijpt, hoe beter je de ander begrijpt. Dat geldt voor personen, maar ook voor organisaties.

Interne participatie

Interne participatie is het proces waarbij medewerkers van een organisatie betrokken worden bij beslissingen en processen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van overleg, medezeggenschap of participatieraden.

Externe participatie

Externe participatie is het proces waarbij inwoners, partners en andere stakeholders betrokken worden bij beslissingen en processen. Dit kan ook op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van enquêtes, workshops of burgerpanels.

Binnen = Buiten

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© gaat ervan uit dat interne en externe participatie twee zijden van dezelfde medaille zijn. Hoe beter je in de eigen organisatie met elkaar omgaat, hoe beter je dat buiten de organisatie ook kunt doen.

Dit betekent dat organisaties moeten investeren in interne participatie. Door medewerkers te betrekken bij beslissingen en processen, leren ze elkaar beter kennen en begrijpen. Dit helpt hen om ook buiten de organisatie beter met anderen om te gaan.

Gemeenschappelijke belangen

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© gaat ook uit van de gemeenschappelijke belangen die ons verbinden. We zijn allemaal inwoners van dit land en werken samen aan een mooie gemeenschap.

Deze gemeenschappelijke belangen zijn het uitgangspunt voor participatie. Door te focussen op wat ons bindt, kunnen we tot betere beslissingen komen die voor iedereen gunstig zijn.

Concreet

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© wordt in de praktijk toegepast door middel van verschillende methoden en tools. We werken bijvoorbeeld met verschillende leefstijlprofielen om erachter te komen hoe medewerkers en stakeholders in elkaar zitten.

Deze informatie gebruiken we om participatieprocessen te ontwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van alle participanten. Zo zorgen we ervoor dat participatie succesvol is en dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Voor wie?

Ons Binnen = Buiten Participatiemodel© is geschikt voor alle organisaties die participatie willen verbeteren. Het is een effectief model dat tot betere beslissingen en een sterkere gemeenschap kan leiden.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons Binnen = Buiten Participatiemodel©? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over hoe we participatie binnen en buiten je organisatie kunnen verbeteren.

Klik op de afbeelding hieronder om het model vergroot weer te geven.