Iets meer over ons

Waarom zijn wij?

Democracy Agency is opgericht omdat we zien dat er veranderingen nodig zijn. Meer betrokkenheid van eindgebruikers bij besluitvorming. Wij zijn er om die samen met jou goed vorm te geven.

Jasper van Laar

Democray Agency is opgericht door Jasper van Laar. Hij is fulltime als ondernemer actief vanaf begin 2012 en stond aan de basis van communicatiebureau Waymedia. Jasper werkte jarenlang aan vele verregaande participatieprocessen als communicatie- en participatieadviseur. Zo werkte hij mee aan de herinrichting van de Amsterdamse Frans Halsbuurt – waarin bewoners en ondernemers zelf meewerkten aan het ontwerp voor hun buurt. Ook aan andere projecten binnen de hoofdstad werkte hij mee, zoals Diemerpark en de Weesperzijde.

Een verdergaand participatieproces waar hij een bijdrage aan leverde was Hoofddorp-Centraal van gemeente Haarlemmermeer. Daarin was van tevoren geen plan gemaakt over de ontwikkeling van het gebied (het stationsgebied van Hoofddorp). De keuze was om open het gesprek te voeren, samen ideeën te bedenken en deze op gang te brengen. Op dit moment wordt er op die locatie gebouwd aan een nieuwe woonwijk, genaamd Hyde Park.

Visie

We bewegen naar een vernieuwd democratisch systeem. Er wordt daarin meer bottom-up te werk gegaan. Participatie in de huidige vorm is een eerste stap in deze richting. Inwoners, ondernemers en anderen zijn zeer welwillend er samen uit te komen, wanneer zij mandaat krijgen om zelf keuzes te maken.

Missie

Samen zijn we op weg naar vernieuwde democratische vormen. Democracy Agency helpt de overheid en het bedrijfsleven bottom-up-initiatieven te ontwikkelen en deze vorm te geven. Er is hierin ruimte voor betrokkenheid van verschillende stakeholders. Democracy Agency helpt organisaties deze verandering te omarmen, te faciliteren en uit te voeren.

Idealen en overtuigingen waar wij waarde aan hechten in enkele steekwoorden:

Waarden

  • Betrokkenheid
  • Samenwerking
  • Vernieuwend
  • Gewetensvol
  • Transparant

Thema’s

Hoe ga je om met verschillende thema’s?
Het betrekken van doelgroepen gaat op verschillende manieren bij verschillende thema’s. Verschillende disciplines hebben een eigen aanpak nodig.

Van energietransitie tot burgerbegroting
De energietransitie behoeft een andere participatie-aanpak dan een buurtbegroting. En bij het betrekken van eigen medewerkers bij besluitvorming is het weer een heel ander verhaal.

Eigen aanpak

Hieronder staan vier belangrijke thema’s. Die lijst is allesbehalve compleet. Ook de volgende onderwerpen vragen om een eigen aanpak: buurtbegroting, crisissituatie, sociaal domein, toekomstvisie, identiteit, branding, mobiliteit, eigen medewerkers betrekken en agendabepaling voor beleidsmakers.

Omgevingswet

Door de aanstaande Omgevingswet gaan we op een andere manier werken en bewoners bij besluitvorming betrekken. Deze wet vraagt van overheden om meer uit te besteden als het gaat om participatie. We ondersteunen de bewoners, ondernemers en anderen daarbij.

Openbare ruimte

Niets mooier dan buren die met elkaar hun eigen buurten verbeteren. Maar hoe ga je ermee om dat niemand voor de eigen voordeur een afvalcontainer of bushalte wil? En dat terwijl bijna iedereen die wel dicht bij hun woning wil hebben.

Energietransitie

Dit thema is eigenlijk te groot als containerbegrip. Omdat hierin al veel vastligt, is het belangrijk voorzichtig te zijn met te grote beloften.

Stedenbouwkunde

Een stedenbouwkundig project, zoals het maken van een verdichtingsvisie of een nota ruimtelijke kwaliteit, behoeft hoog-over-participatie. Kwalitatief gaat dat met steekproefgesprekken bij een juiste afspiegeling van je totale doelgroep. Kwantitatief kan dat met een interactieve enquête. Elementen van gamification inzetten werkt hier ook vaak goed bij.