Jeroen Overweel

Democracy Agency expert
Thema's Bestuur en gemeenteraad, Co-creatie, Democratisering
Expertises Kwartiermaker participatie, Participatieadviseur, Programmamanager, Projectleider
Locatie Amsterdam
Bekijk alle experts

Mijn profiel

Mijn werk heeft participatie altijd als hoofdmoot gehad, maar in verschillende gedaanten: in ontwikkelingssamenwerking, in wijkgericht werken bij de gemeente Amsterdam, bij bewonersorganisaties, in opbouwwerk. Maar als historicus ben ik nu erg op mijn plek als programmamedewerker in het zogenaamde Faro-team van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het Verdrag van Faro (2005) beoogt erfgoed veel meer van de samenleving te maken: erfgoedparticipatie dus. We zijn nu bezig met de Uitvoeringsagenda Faro dat als doel heeft de erfgoedpraktijk in Nederland participatiever te maken, in de aanloop naar de ondertekening van het verdrag door Nederland.

Dit heeft mijn interesse

Erfgoed kan bijdragen als hulpmiddel in het sociaal domein, bij democratisering en bij meerstemmigheid, om een paar thema’s binnen ‘Faro’ te noemen. Daar zet ik mij graag voor in. Wie doet mee?

Interesse?

Laat je gegevens en CV achter en we spreken elkaar.

Hidden
Hidden