Loop geen kansen mis bij participatie

#overheid #uitdagen #takeover #verbeteringsplan

Uitdaagrecht als democratische vernieuwing

Alleen symbolisch opgenomen in de Gemeentewet

Overheidstaken aan bewoners overdragen

De wereld verandert

Besluitvorming zonder betrokkenheid van de eindgebruiker is (gelukkig) een gepasseerd station. Maar te vaak is deze (burger)participatie het sluitstuk van een project. Of het is onduidelijk wat er wel en niet vastligt. Dat kan anders, vind je ook niet?

We doen mooie dingen

Democracy Agency helpt overheden en bedrijven praktisch aan de slag te gaan met participatie. Hoe?

  • We helpen jouw participatieproces vormgeven
  • Jouw organisatie wordt ingericht voor optimale participatie
  • Je vindt via ons de juiste participatie-experts 

Jasper van Laar

Hoe kan ik je helpen?

Procesontwerp

Samen geven we het optimale participatieproces vorm. Intern kaders en doelen bepalen, daarna komt het plan.

Procesmanagement

Participatie vraagt om eigen organisatiemanagement. We analyseren en voeren verbeterpunten door.

Participatie-experts

Voor een optimaal participatieproces heb je unieke kwaliteiten nodig. We helpen je naar de juiste experts.

Iedereen mag meedoen

We bewegen naar een vernieuwd democratisch systeem. Daarom bestaat (burger)participatie.

Workshop

Inspiratie uit de praktijk