Communicatieadviseur Ruimte voor de Vecht Gemeente Hardenberg

Gemeente Hardenberg
Reageer voor 1 december 09:00
12 uur p/w
onbepaald per uur

Deze opdracht is verlopen, reageren kan niet meer. 

Communicatieadviseur Ruimte voor de Vecht

Het gaat om…
Ruimte voor de Vecht is een netwerkorganisatie met 13 regionale partners: provincie Overijssel, waterschappen (WDOD en Vechtstromen) en gemeenten (Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg) werken samen met Natuur en Milieu Overijssel, LTO, Marketing Oost (Vechtdal marketing), VNO-NCW Midden, Staatsbosbeheer en Overijssels Particulier Grondbezit. De partners zetten zich samen met ondernemers en inwoners uit het Vechtdal in voor een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur, een aantrekkelijke leefomgeving, nieuwe verdienmodellen op de langere termijn en een sterke regionale economie. We investeren in ons unieke landschap, voor nu en in de toekomst.

Ruimte voor de Vecht richt zich hierbij op vier pijlers:

 1. Klimaatadaptatie en waterveiligheid
 2. Natuurontwikkeling & vergroten van biodiversiteit
 3. Verduurzaming van de landbouw & sociaaleconomische ontwikkeling
 4. Duurzaam gastheerschap & aantrekkelijke leefomgeving.


Het programma wordt getrokken door een kernteam dat bestaat uit gelijkwaardige deelnemers vanuit provincie, 2 waterschappen en 4 gemeenten. Het kernteam rapporteert aan het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), trekt het programmateam en begeleidt zo nodig werkgroepen.

Het programmateam heeft een voorbereidende rol voor het BBO en bewaakt zowel de integraliteit van de netwerkorganisatie en de brede feedback op plannen in ontwikkeling, als de evenwichtige inbreng van alle individuele belangen van de partners. 

Het team
De communicatieadviseur maakt deel uit van het kernteam, dat werkt vanuit een integrale benadering en dienstbaar is aan alle programmadoelen. De grote kracht van Ruimte voor de Vecht is de systeembenadering, waarbij gezocht wordt naar oplossingen en ontwikkelingen zonder rekening te houden met fysieke of sectorale grenzen.
Het kernteam heeft de volgende taken:

 • Stimuleren van partnerschap in het Vechtdal, legt verbinding tussen (mogelijke) partners, ontwikkelingen en (mee koppel) kansen.
 • Bevorderen van de participatie van ondernemers, inwoners en belangenorganisaties;
 • Ontwikkelen en bewaken van de gezamenlijke agenda en resultaten;
 • Organiseren en initiëren van de overkoepelende communicatie;
 • Organiseren externe (subsidie-)bijdragen en afstemming van programmering bij partners om gebiedsontwikkeling integraal te benaderen;
 • Bewaken samen met programmateam en BBO de visie en doelen.

In het kernteam worden de rollen en aandachtsvelden verdeeld.

Dit ga je doen
De communicatieadviseur van Ruimte voor de Vecht:

 • Is strategisch sparringpartner voor het kernteam en de bestuurlijk partners op het gebied van de overkoepelende communicatie voor Ruimte voor de Vecht en de doorontwikkeling van provinciaal programma naar netwerkorganisatie;
 • Versterkt en vergroot het netwerk van Ruimte van de Vecht door de samenwerking te intensiveren tussen de partners en door nieuwe partners en ambassadeurs van Ruimte voor de Vecht te betrekken;
 • Draagt bij aan het verbinden van verschillende programma’s met maatschappelijke opgaven in het Vechtdal;
 • Zorgt samen met Vechtdal-marketing voor het versterken van het merk Vechtdal en de Vechtdal-identiteit;
 • Zet zich in om de naamsbekendheid van Ruimte voor de Vecht te verbeteren door de partners, ondernemers en inwoners te informeren over:
  • de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht en de projecten om dit te realiseren;
  • de rol en resultaten van Ruimte voor de Vecht in projecten;
  • het verbinden van partners en initiatieven;
  • de samenhang tussen de ontwikkelingen in het Vechtdal.
 • Vervult een coördinerende en faciliterende rol ten opzichte van de communicatieadviseurs van de partners;
 • Coördineert en draagt bij aan de realisatie van benodigde communicatiemiddelen, zoals brochure, audiovisueel materiaal, overig ondersteunend materiaal, het organiseren informatiebijeenkomsten en excursies, beheer website en social media;
 • Zorgt voor de realisatie van de communicatie-uitingen van het programma;
 • Betrekt en informeert de media en verzorgt de woordvoering;
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en jaarlijks actualiseren van het communicatie- en educatieplan.

Duur
Startdatum: 1-1-2024
Einddatum: 31-12-2024

Verlenging
Mogelijk, 3 x 1 jaar.

Aantal uur per week
12 uur

Werkdagen
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Mooie opdracht
Detachering

Honorarium
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Opleiding niveau
Minimaal HBO

Regio
Gemeente Hardenberg

CV vereisten
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

Planning
Aanbieden kan tot 1 december 09:00 uur
vragen kunnen gesteld worden tot 24 november 09:00 uur

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.