(Junior) projectleider Proeftuinen Hardenberg

Gemeente Hardenberg
Reageer voor 23 oktober 2023
24 uur uur p/w
onbepaald per uur

Deze opdracht is verlopen, reageren kan niet meer. 

Kader van de opdracht 
Gemeente Hardenberg participeert met enkele andere overheden in de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe. Binnen de pijler wonen zijn er in iedere gemeente proeftuinen opgestart met het verduurzamen van woningen met woningeigenaren met een smalle beurs. De proeftuinen zijn vooral gericht op het energetisch verbeteren en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad.

Het verduurzamen van de bestaande voorraad koopwoningen is een belangrijk speerpunt binnen het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hardenberg. De aanpak was in het verleden vooral gericht op het stapsgewijs verduurzamen van de koopvoorraad via het Energieloket en gerichte campagnes en acties. In het nieuwe meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 zet de gemeente in op het intensiveren van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

In de regiodeal proeftuinen is al veel geleerd op het gebied van het verduurzamen van woningen met eigenaren met een smalle beurs. Een van de lessen is dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Er is (te) veel informatie beschikbaar, op veel verschillende plekken. Daarom wordt er in de volgende fase nu ingezet op concrete ondersteuning en de juiste doorverwijzing voor de doelgroep ‘goedkope koop’ in heel de gemeente. Het is van groot belang dat de verduurzaming en de woonlasten (o.a. energierekening) betaalbaar blijven. Deze proeftuin draagt hieraan bij.

Opdrachtomschrijving 
In de afgelopen jaren hebben de eigenaar-bewoners van de proeftuin veel hulp tot hun beschikking gekregen. Deze hulp bestaat uit een waaier van mogelijke adviezen, begeleiding en financieringsregelingen. Deze hulp heeft het tot op heden niet overzichtelijker c.q. eenvoudiger gemaakt voor bewoners. Het effect is dat bewoners uit de doelgroep niet massaal hun huis zijn gaan verduurzamen. Daarom is het nu de taak om de hulp in te schakelen van een ‘huisarts’ (de arts voor het huis). De huisarts diagnosticeert de situatie/problemen bij bewoners, verwijst ze door naar de juiste specialist en verleent Eerste Hulp Bij (Lastige) Omstandigheden (zoals asbest of vochtproblematiek). In dit kader stelt de gemeente de volgende doelen:

  • invulling geven aan het energiebesparingsplan;
  • invulling geven aan de functie van huisarts en het daaraan verbonden ‘triage’ systeem;
  • zoveel mogelijk particulieren (met een smalle beurs) binnen de gemeente Hardenberg helpen;
  • documenteren en delen van best practises bij ondersteuning aan bewoners;
  • reflecteren op de vaardigheden die nodig zijn om de rol van ‘huisarts’ te vervullen.

Om de bovenstaande doelen te bereiken, blijft leren in de praktijk belangrijk om te doen. Daarom dienen nieuwe acties in de wijk opgezet te worden zoals inloopmomenten, deur-tot-deur-acties en samenwerking met partners zoals de energiecoaches, Startpunt Duurzaam Hardenberg, medewerkers van Wmo en burgelijke zaken. Vanuit de opgedane praktijkervaringen wordt er tevens geleerd om te komen tot een aanpak die kopieerbaar, uitvoerbaar en opschaalbaar is ook naar andere (regiodeal) gemeenten.

Duur
Startdatum: 1-11-2023
Einddatum: 31-12-2024

Verlenging
Hierna nog 3x 6 maanden. We weten niet of het project dan afgerond is, dus vandaar optie tot verlenging.

Aantal uur per week
24 uur

Werkdagen
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Mooie opdracht
Detachering

Honorarium
Maximumbedrag bedraagt 95,- excl. btw.
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Opleiding niveau
WO

Regio
Overijssel

CV vereisten
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4.

De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen.

In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Inhuurdesk zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen.

Planning
Aanbieden kan tot 23 oktober 09:00 uur.
Vragen kunnen gesteld worden tot 17 oktober 09:00 uur. 

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.