Projectleider Stadsontwikkeling Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam
Reageer voor 10 november 2023
36 uur p/w
onbepaald per uur

Deze opdracht is verlopen, reageren kan niet meer.

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 80.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Team Projecten
Binnen team Projecten worden projecten van uiteenlopende aard voorbereid en tijdens de uitvoering begeleid. Dit heeft betrekking op de openbare ruimte maar ook op grotere ontwikkel- en transitieopgaven. Bij deze opgaven komen naast ruimtelijke ordening ook andere beleidsvelden aan de orde, zoals economie, veiligheid, sociale en maatschappelijke aspecten. Bij de voorbereiding van projecten wordt nu al intensief samengewerkt met eigen strategische beleidsafdelingen en vakdisciplines, en met burgers en bedrijven. Participatie is daarom een belangrijk onderdeel van het werkpakket. Het team bestaat nu uit ca. 50 medewerkers en wordt gevormd door project-, programma- en gebiedsmanagers, projectleiders en projectassistenten.

Wat ga je doen?
Als projectleider werk je aan ruimtelijke of maatschappelijke projecten in de stad vanuit multidisciplinaire projectteams (o.a. civiel, groen, wijkregie, sociaal, handhaving, dienstverlening). Als projectleider geef jij functioneel leiding aan dit team en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderliggende deelprojecten die worden uitgevoerd. Middels de GROTICK-methode voer je professioneel het projectmanagement en stuur je op het behalen van de planningen binnen de financiële en juridische kaders en mandaten. Tijdig zorg je voor de juiste bestuurlijke besluitvorming wanneer dat binnen de uitvoering van je project nodig is. Je onderhoudt pro-actief contact met bewoners, belangengroeperingen, maatschappelijke instanties en marktpartijen, afhankelijk van de scope van je en/of fase in het project. Als projectleider ben je van begin tot eind van verantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van het project, zowel extern als intern. Aan de teammanager Projecten leg je verantwoording af over de kwaliteit van de algemene taakuitvoering en aan je ambtelijk opdrachtgever over de voortgang en resultaten.

Om in 2024 gesteld te staan voor de opgaven in de stad zijn we op zoek naar meerdere projectleiders die voor minimaal 16 uur en maximaal 36 uur beschikbaar zijn. Flexibele indeling en werktijden behoren hierbij tot de mogelijkheden en we zijn ook gewend om hybride te werken.
In het kader van de beheerste uitvoering van de projecten zien we dat omgevingsmanagement een steeds belangrijker onderdeel vormt van de projecten. Projectleiders met ervaring op het gebied van omgevingsmanagement zijn hierdoor gewenst. Daarnaast is het van belang om politieke sensitiviteit te hebben in relatie tot de uitvoering van de projecten.

Mooie opdracht
ZZP/detachering

Honorarium
geen maximumbedrag
(Democracy Agency brengt 5,- euro per uur in rekening aan de winnende freelancer)

Duur
Startdatum: 06-12-2023
Einddatum 31-12-2024

Optie tot verlenging
Ja, maximaal tot en met 31 december 2025

Uren per week
16- 36 uur

Opleidingsniveau
HBO of WO

Regio
Zuid-Holland

Werkwijze
Werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Verloopt op
Vrijdag 10 november

CV
Maximaal 5 pagina’s A4

Planning
Vragen kunnen worden ingediend tot vrijdag 3 november 17.00 uur.
Aanbiedingen kunnen worden ingediend tot vrijdag 10 november 17.00 uur.

Hidden
Hidden
Max. bestandsgrootte: 2 MB.